Podcasts

AFLEVERING 1 :

Mama waarom zijn wij Indo's?
Mijn eerste Podcasts!!! Meegaande met de tijd leek het mij een goed idee om de inte.... lees meer:

Boekbespreking 


Pasar Kecil Alkmaar 2023

Gast: Stephanie Teekens (Website van Stéphanie Teekens )

Onderwerp: Boek: Mamma, waarom zijn wij Indo’s?

Door: Susan Patty


Mijn eerste Podcasts!!! Meegaande met de tijd leek het mij een goed idee om de interviews/lezingen die wij wilden houden op de Pasar Kecil om te bouwen naar een podcast. Op deze manier kunnen meerdere mensen meeluisteren naar de informatie van deze interessante sprekers en organisaties. Deze podcast gaat over het boek van Stephanie Teekens. Een kinderboek waarin zij haar familiegeschiedenis verteld. Wat is haar drijfveer? Wat wil ze ons meegeven?

AFLEVERING 2 :

Stichting Pelita
Wel eens gehoord van Pelita? Zij ondersteunen de eerste generatie Nederlanders die va... lees meer:

Dienstverlening voor mensen uit het voormaliog Nederlands Indië

Pasar Kecil Alkmaar 2023

Gast: Marlies van den Berg, Regio coördinator Noord Holland Pelita (Website: Pelita)

Onderwerp: Pelita

Door: Susan Patty


Wel eens gehoord van Pelita? Zij ondersteunen de eerste generatie Nederlanders die vanuit toenmalig Nederlands Indië naar Nederland zijn gekomen. Dit doen zij door informatie en advies te geven over de wetten voor oorlogsgetroffenen Wuv, Wubo en Wiv evenals over de regeling AOR. Marlies van den Berg legt uit dat het hier niet bij stopt. Steeds meer tweede en derde generatie Indo’s en Molukkers hebben extra ondersteuning nodig die een link hebben met  inter-transgenerationeel trauma. Marlies vertelt wat Pelita voor deze groep kan betekenen en wat de werkwijze is van Pelita.

AFLEVERING 3 :

Indisch Goud en Eye2Eye activation
What happened in toenmalig Nederlands Indië, stays in toenmalig Nederlands Indi... lees meer:

Transculturele coaching/hulpverlening


Pasar Kecil Alkmaar 2023

Gasten: Léon Kempees van Indisch Goud en Gisela Patty van Eye@Eyeactivation

Onderwerp: Transculturele coaching/hulpverlening

Door: Susan Patty


What happened in toenmalig Nederlands Indië, stays in toenmalig Nederlands Indië… Nou, dat gaat niet op volgens deze twee gasten die ik spreek op de Pasar Kecil. Indisch Goud en Eye2Eye Activations zijn twee organisaties die zich bezighouden met o.a. transgenerationeel trauma. Maar ook met andere struggles van tweede, derde, vierde generatie Indo’s en Molukkers. Taboes doorbreken doe je door het gesprek met elkaar aan te gaan. Is de tijd hier rijp voor? 


Indisch Goud vertelt over de verschillende activiteiten die zij doen op dit vlak. Met hun kennis en kunde begeleiden zij mensen met een Indisch en Molukse achtergrond en bieden ook opleidingen aan voor professionals in hun Spekkoek academie. 


Eye2Eye activation richt zich op een bredere doelgroep qua achtergrond. Iedereen die te maken heeft met inter-transgenerationeel trauma. Vanuit eigen ervaring heeft Gisela Patty een coachingsopleiding gevolgd en biedt onder andere Sacred Activations om mensen tools te geven hun leven weer positief op te pakken.


Website: Indischgoud 

Website: Spekkoek podcast

Website: Linkedin Léon Kempees


Website: Eye2eyeactivation