Laatste nieuws

Het Lentebal op zaterdag 20 april (17:00 – 23:00 uur) zal dit jaar plaatsvinden op een andere locatie, te weten:

Party Centrum “Meereboer”
Herenweg 81
1829 AC Oudorp